Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

FUNDACJA
FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Typ: FUNDACJA
Adres: KAMIEŃSKIEGO 73A
51-124 WROCŁAW woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8950010684
REGON: 93068366000000
Wpis do KRS: 2001-11-26
Więcej informacji: FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !