Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: UL. KRASIŃSKIEGO 3A
85-008 BYDGOSZCZ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 5541918953
REGON: 09148087400000
Wpis do KRS: 2001-08-13
Więcej informacji: POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "ŁUCZNICZKA" W BYDGOSZCZY

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !