Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.DALEJRAZEM.PL
Adres: SIENKIEWICZA 10
65-443 ZIELONA GÓRA woj. LUBUSKIE
NIP: 9291679997
REGON: 97792797300000
Wpis do KRS: 2001-08-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !