Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

FUNDACJA OCALENIE

FUNDACJA
FUNDACJA OCALENIE

FUNDACJA OCALENIE

Typ: FUNDACJA
WWW: WWW.OCALENIE.ORG.PL
Adres: UL. KRUCZA 6/14A
00-537 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 1181570203
REGON: 01644631500000
Wpis do KRS: 2001-07-23
Więcej informacji: FUNDACJA OCALENIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !