Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. SŁOWIAŃSKA 59
64-100 LESZNO woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 6971909851
REGON: 41038614300000
Wpis do KRS: 2001-09-20
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !