Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKRBEŃSKO" Z SIEDZIBĄ W SKRBEŃSKU

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKRBEŃSKO" Z SIEDZIBĄ W SKRBEŃSKU

LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKRBEŃSKO" Z SIEDZIBĄ W SKRBEŃSKU

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: ZIELONA 25
44-341 SKRBEŃSKO woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6472205020
REGON: 27677558900000
Wpis do KRS: 2001-04-30
Więcej informacji: LUDOWY KLUB SPORTOWY "SKRBEŃSKO" Z SIEDZIBĄ W SKRBEŃSKU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !