Infor Media PL

Informujemy o organizacjach pożytku publicznego

FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FUNDACJA
FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ: FUNDACJA
Adres: PLAC KONSTYTUCJI 2
00-552 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
REGON: 01241550700000
Wpis do KRS: 2002-04-29
Więcej informacji: FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !